ประเภทรองเท้าออกกำลังกายเลือกยังไง

ประเภทรองเท้าออกกำลังกายเลือกยังไง

การออกกำลังสร้างสุขภาพที่ดี เราจะต้องใช้อวัยวะส่วนหนึ่งทุกวันในการนั่ง เดิน ยืน วิ่ง กระโดด นั่นคือเท้า หากดูจากลักษณะการออกกำลังแล้วไม่ว่าจะเป็นเดินและการวิ่ง หรือออกกำลังเล่นกีฬา เราพบว่าจังหวะและการรับน้ำหนัก แรงกระแทก และการกระจายน้ำหนัก ของเท้านั้นแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกรองเท้ากีฬาให้เหมาะสมกับชนิดกีฬาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เราควรมองข้าม

ประเภทรองเท้ากีฬา แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

running shoes

          1. รองเท้าวิ่ง (Running Shoes) ดังนั้นรองเท้าวิ่งจึงควรมีคุณสมบัติในการช่วยรับแรงกระแทกและกระจายน้ำหนักได้ดี โดยวัสดุที่ใช้รับแรงกระแทกบริเวณส้นเท้าควรจะมีคุณสมบัติพิเศษในการกระจายแรงกระแทกไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเข่า ต้นขา น่องให้เหมาะสม รวมทั้งช่วยถ่ายเทน้ำหนักลงสู่พื้นได้ดีส่วนของรองเท้าชั้นนอกนั้นจะมีลักษณะบานกว้างออก เพื่อเพิ่มความมั่งคงในการทรงตัว ในการก้าวเท้าวิ่งช่วยเพิ่มสมรรถนะในการวิ่งเพื่อลดปริมาณการใช้งานของกล้ามเนื้อน่องและขารองเท้าลักษณะนี้จะถูกออกแบบให้เหมาะกับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างเดียว หรือเรียกว่า Running Shoes

cross training

  1. รองเท้าประเภทคอร์ท (Court Shoes) กีฬาประเภทคอร์ท เช่น สควอช เทนนิส แบดมินตัน หรือกิจกรรมต่างๆ ในฟิสเนส จะถูกออกแบบให้สามารถขยับไปได้ทุกทิศทางคล่องตัว ช่วยในการทรงตัวหรือหยุดกระทันหัน และมีลักษณะช่วยรับแรงกระแทกและกระจายน้ำหนัก โดยเฉพาะบริเวณฝ่าเท้าส่วนหน้าและส้นเท้าจะมีคุณสมบัติในการช่วยรับแรงและถ่ายเทแรงที่มาจากทิศทางต่าง ๆ และช่วยลดปริมาณการใช้งานของกล้ามเนื้อ ป้องกันการเกิดการบาดเจ็บ และรองเท้าแบบนี้จะกระชับบริเวณฝ่าเท้าและส้นเท้า และช่วยประคองข้อเท้าควรเลือกรองเท้าประเภท Cross Training

football shoes

          3. รองเท้ากีฬาประเภทสนาม (Field Shoes) ออกแบบให้ใช้ในเฉพาะกีฬา เช่น รองเท้าฟุตบอล รองเท้าฟุตซอล รองเท้าบาสเก็ตบอล ดั้งนั้นจึงมีคุณสมบัติต้องรองรับการเคลื่อนไหวในทุกทิศทางอย่างรวดเร็วและหยุดกะทันหัน รวมทั้งมีการกระโดด และอาจมีการใช้เท้าเตะบอล ดังนั้นจึงมีลักษณะพิเศษไปในแต่ละประเภทกีฬา เช่น กระชับกับรูปเท้าและยืดหยุ่นดี เพื่อให้ผู้เล่นหรือผู้ใช้งานรองเท้านั้นคล่องตัวเวลาอยู่ในสนาม และในขณะเดียวกันวัสดุที่ใช้ต้องสามารถป้องกันการเกิดอาการเท้าบาดเจ็บของนักกีฬาได้ด้วย

รองเท้ากีฬาทั้ง 3 ประเภท ต่างมีจุดที่แตกต่างกันไป ให้เหมาะกับการใช้งานและมีจุดหนึ่งที่รองเท้าที่ 3 ประเภทนั้นเหมือนกันคือใช้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างสุขภาพที่ดี แต่ไม่ว่ารองเท้าจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ไม่ควรที่จะลืมป้องกันหรือระวังตัวในขณะออกกำลังอีกด้วย