สวนสุขภาพ-สวนกีฬารามอินทรา

สวนสุขภาพ-สวนกีฬารามอินทรา

สนามกีฬารามอินทรา2-1

 

สนามกีฬารามอินทรา3 สนามกีฬารามอินทรา5 สนามกีฬารามอินทรา4 สนามกีฬารามอินทรา

ความเป็นมา

         สวนสุขภาพ-สวนกีฬารามอินทรา ตั้งอยู่ที่ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน เปิด 05.00 – 21.00 น. ประวัติของสวนกีฬาเพื่อสุขภาพรามอินทรา พื้นที่เดิมของสวนกีฬารามอินทราเป็นที่ทิ้งขยะและโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของสำนักรักษาสำนักสิ่งแวดล้อม หลังจากที่งดทิ้งขยะแล้วจึงได้นำดินมาถมกลบที่ทิ้งขยะในพื้นที่ 32 ไร่ ต่อมาในปี 2532 สำนักงานสวนสาธารณะได้เข้าทำการปรับปรุงทำเป็นสวนสารธารณะโดยปลูกต้นไม้เพื่อให้มีลักษณะเป็นสวนป่าและปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2543 ได้มีการปรับปรุงอีกครั้งโดยสารลานกีฬาเพิ่มเติมเนื่องจาก กทม. ยกเลิกโรงงานขจัดขยะมูลฝอย และเปิดให้บริการอย่างทางการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548

จุดน่าสนใจในสวนกีฬาเพื่อสุขภาพรามอินทรา

  1. สวนภูเขา เป็น ทางเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เส้นทางจักรยาน ตัดผ่านเนินเขาที่แวดล้อมด้วยสวนป่า เพิ่มบรรยากาศธรรมชาติ
  2. ลานกีฬา พื้นที่นันทนาการบนพื้นกว้าง สร้างเป็นลานกีฬาที่ได้มาตรฐานสำหรับกีฬาหลากหลายประเภท เช่น สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอล สนามฟุตบอล  สระว่ายน้ำ ฯลฯ

Picture Credit : สำนักงานสวนสาธารณะ , Painaiidi.com

NO COMMENTS

ใส่ความเห็น