สวนจตุจักร

สวนจตุจักร

ความเป็นมา

สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดเป็นทางการมา ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2523 โดยมีจุดเริ่มต้นในปี 2518 ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน เพื่อสร้างสวนสาธารณะ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 4 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2518 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมดำเนินการก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หน่วยงานภาคเอกชนหลายหน่วย ต่อมาขยายพื้นที่โครงการอีก 90 ไร่ในที่ดินซึ่งการรถไฟฯ มอบให้เพิ่มเติม

องค์ประกอบสวน

สวนจตุจักร เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงาน พ่อค้า ประชาชนทั้งหลายที่ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนและ สิ่งแวดล้อม ยังคงมีอนุสรณ์เป็นประจักษ์พยานแห่งความร่วมมือในครั้งนั้นที่ยังคงตกแต่ง เพิ่มความงามเป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะเก่าแก่คู่เมืองหลวง ได้แก่ หอนาฬิกา นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรมอาเซียน 6 ประเทศ ณ วันนี้ สวนจตุจักร คือ สวนสวรรค์ของประชาชน ผู้รักสุขภาพในย่านมุมเมืองด้านเหนือโดยสามารถเดิน วิ่ง ลัดเลาะเงาไม้ร่มครื้นตามทางเดินที่จัดไว้ผ่านแวะเวียนชมธรรมชาติในบริเวณ สวนไม้ในวรรณคดี สวนสมุนไพร แวะทักทายปลาหลากชนิดที่สะพานชมปลาหรือจะคลายเครียดด้วยการพายเรือ ถีบจักรยานน้ำในสระน้ำกลางสวน รวมทั้งสามารถเลือกใช้บริการออกกำลังกายตามฐานต่าง ๆ ใน “สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษา พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

สวนจตุจักร2 สวนจตุจักร3 สวนจตุจักร4 สวนจตุจักร5

จุดน่าสนใจในสวน

  1. พิพิธภัณฑ์รถไฟ ใน อาคารหอเกียรติภูมิรถไฟเป็นหนึ่งในกิจกรรมของอุทยานการเรียนรู้จตุจักร ดูแลรับผิดชอบโดยชมรมเรารักรถไฟ จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ การเดินรถไฟไทย และยานยนต์ เปิดบริการเวลา 07.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์
  2. สวนจราจรเยาวชน ลจัดเส้นทางจักรยาน ติดป้ายเครื่องหมายจราจร ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วินัยการจราจรด้วยความเพลิดเพลินในบรรยากาศร่ม รื่น สวยงาม ด้วยพรรณไม้ในสวน

ที่ตั้ง

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

พื้นที่

155 – 0 – 56.6 ไร่

เวลาเปิดให้บริการ

04.30 – 21.00 น.

NO COMMENTS

ใส่ความเห็น