เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ขอต้อนรับเพื่อนๆ มาร่วมรักษาสุขภาพให้ดีไปด้วยกันกับเรา

Health Me Fit เป็นเว็บไซด์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และข่าวสารสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพให้ดี

         เราจะพยายามรวบรวมข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เมนูอาหาร การออกกำลังกาย และพักผ่อน โดยการนำเสนอข้อมูลที่อาจไม่ใช้ภาษาเชิงวิชาการทั้งหมด แต่จะพยายามทำให้ผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายหรือรักษาสุขภาพให้เข้าใจได้มากที่สุด

เพราะสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ แต่เริ่มได้