5 สัญญาณบอกแนวโน้มว่าคุณจะลดน้ำหนักได้สำเร็จ

5 สัญญาณบอกแนวโน้มว่าคุณจะลดน้ำหนักได้สำเร็จ

5 สัญญาณบอกแนวโน้มว่าคุณจะลดน้ำหนักได้สำเร็จ

5 สัญญาณบอกแนวโน้มว่าคุณจะลดน้ำหนักได้สำเร็จ

มีการคาดการณ์ถึงจำนวนประชากรที่จะประสบปัญหาโรคอ้วนในปี 2050 ว่า ผู้ชายร้อยละ60 และผู้หญิงร้อยละ 50 จะประสบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการลดน้ำหนักนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก บางคนไม่สามารถทำได้ บางคนสามารถทำได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ที่รู้จักกันภาวะ Yoyo effect มีการกล่าวไว้ว่า การทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น ง่ายกว่าการลดน้ำหนัก แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่สามารถประสบความสำเร็จและสามารถควบคุมน้ำหนักไม่ให้กลับมาเพิ่มได้อีกจากรายงานการวิจัยจากต่างประเทศ พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

  1. แรงบันดาลใจในการลดน้ำหนัก การที่คนจะตัดสินใจในการลดน้ำหนัก สาเหตุหลักมาจากการที่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครสักคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่มีความสำคัญกับคุณอย่างมาก เช่น พ่อ แม่ คนในครอบครัวและ ที่มีผลอย่างมากคือ คุณที่คุณแอบชอบหรือคนรักของคุณ มักจะเป็นที่มีอิทธิพลที่ทำให้คุณตัดสินใจที่จะลดน้ำหนักเพื่อทำให้ดูดี และสร้างความประทับใจให้กับเขา
  2. การได้รับการสนับสนุนหรือให้กำลังใจในการลดน้ำหนัก เมื่อคุณออกกำลังกายไปสักระยะหนึ่งและเริ่มมีน้ำหนักตัวที่ลดลง การได้รับคำชมถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของคุณจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้การลดน้ำหนักของคุณนั้นยั่งยืนและประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะจากคนที่คุณรัก หรือสนใจ เช่น “ไปทำอะไรมาหรือ ดูดีขึ้นนะ”
  3. สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย มีหลายงานวิจัยกล่าวไว้ว่า การออกกำลังกายเป็นกลุ่มจะได้ผลดีกว่าการออกกำลังกายคนเดียว การที่เรามีเพื่อนในการออกกำลังกายทำให้การออกกำลังกายนั้นสนุกสนาน มีคนคอยช่วยกระตุ้นเวลาคุณเกิดอาการขี้เกียจและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือความสามารถในการเข้าถึงที่ออกกำลังกาย และพบว่า การมีสถานที่ออกกำลังกายที่ใกล้กับที่พักมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีขึ้น
  4. ประสบการณ์การเคยลดน้ำหนักในอดีต คนที่เคยลดน้ำหนักมากก่อนและหยุดไปมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่เริ่มลดน้ำหนักใหม่ เพราะคนที่เคยผ่านการลดน้ำหนักมาแล้วจะทราบจุดอ่อนและสาเหตุของความล้มเหลวในการลดน้ำหนักครั้งก่อน
  5. การตั้งเป้าหมายและประเมินผลเป็นระยะๆ การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยจะต้องไม่ยากเกินไปที่จะประสบความสำเร็จ ค่อยเป็นค่อยไป และการประเมินผลเป็นระยะๆ เช่น การมีเครื่องชั่งน้ำหนักส่วนตัว ซึ่งสามารถประเมินได้ทุกวัน ช่วยให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงและถ้าน้ำหนักคุณเริ่มลดลงยิ่งจะทำให้คุณมีกำลังในในการทำอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้ามถ้าน้ำหนักไม่ลดหรือเพิ่ม ก็จะช่วยให้คุณสามารปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและรูปแบบการออกกำลังกายได้เช่นกัน

 

จะเห็นได้ว่าการลดน้ำหนักนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากถ้าคุณตั้งใจที่จะทำ สำหรับคนที่มีแผนการที่จะลดน้ำหนักอยู่แล้วคุณควรที่จะเริ่มลงมือทำเลย เพราะถ้าคุณมัวแต่คิดมันก็จะไม่มีทางประสบผลสำเร็จแต่หากว่าคุณยังไม่มีแผนในการลดน้ำหนัก แล้วล่ะก็คุณควรที่จะลองเริ่มหาแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักขอคุณดูก็ได้

NO COMMENTS

ใส่ความเห็น