วิ่งเพื่อสุขภาพ

วิ่งเพื่อสุขภาพ

0 3958

การออกกำลังสร้างสุขภาพที่ดี เราจะต้องใช้อวัยวะส่วนหนึ่งทุกวันในการนั่ง เดิน ยืน วิ่ง กระโดด นั่นคือเท้า หากดูจากลักษณะการออกกำลังแล้วไม่ว่าจะเป็นเดินและการวิ่ง หรือออกกำลังเล่นกีฬา เราพบว่าจังหวะและการรับน้ำหนัก แรงกระแทก และการกระจายน้ำหนัก ของเท้านั้นแตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกรองเท้ากีฬาให้เหมาะสมกับชนิดกีฬาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เราควรมองข้าม